de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gewoon Thuis

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dus geldt de Privacywet ook voor gastouders.

Verwerkt een gastouderbureau/gastouder gegevens van kinderen online? Bijvoorbeeld via een app, online game, webwinkel of via sociale media? Dan mag dit bij kinderen onder de 16 jaar alleen als de ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. Organisaties moeten ook controleren of die toestemming daadwerkelijk is gegeven.

Als er offline of online via een website of app persoonsgegevens verzamelt, bijvoorbeeld via een contactformulier, Facebook Pixel, bel-me-terug formulier of inschrijfformulier dan is de gastouder e.d. verplicht om een privacyverklaring te gebruiken zodat de klanten van die website op de hoogte zijn van de wijze waarop de gastouder omgaat met persoonsgegevens. Ook als bezoekers zich kunnen inschrijven voor een nieuwsbrief moet er op de website of in de app een privacyverklaring staan.

Uitzonderingen voor kinderopvang

Allereerst is het handig om te weten dat voor de kinderopvang een aantal uitzonderingen zijn gemaakt op de AVG. Zonder deze uitzonderingen zou het onmogelijk zijn om kinderopvang binnen de kaders van de wet uit te voeren. Zo mag een kinderopvangorganisatie meer gegevens van kinderen vastleggen dan bijvoorbeeld een sportvereniging of bibliotheek. Voor het verantwoorden van kinderopvang zijn een aantal zgn. bijzondere persoonsgegevens nodig, zoals het BSN. Daarnaast kan het ook relevant zijn om de geloofsovertuiging van een kindje te kunnen registreren, omdat dit gevolgen kan hebben voor de opvang.
(bron. Rijksoverheid)

Meer informatie? Klik hier voor het Stappenplan AVG mei 2018