Privacyverklaring

Gewoon Thuis

 

Op deze website is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing

 


Klik hier voor de privacyverklaring van Busy 4Kidz


Privacy

Als u uw zich laat bemiddelen bij de Busy 4Kidz of overweegt dit te doen, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Bijvoorbeeld als u ons belt of e-mailt.
Dan moet u erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.
Busy 4Kidz hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens.

Busy 4Kidz is een handelsnaam .
Ons gastouderbureau is geregistreerd onder nummer: 63166712 bij de Kamer van Koophandel.
Wij zijn een gecertificeerd gastouderbureau onder het nummer: 144983710 bij het landelijke register kinderopvang en peuterspeelzalen.

Het volgende is van toepassing op het gebruik van deze website:

De houder van deze website besteedt zorg en aandacht aan de juiste invoer van gegevens op deze website.
De houder kan echter op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden in de gegevens op deze website. Alle gegevens, waaronder vermelde prijzen, hebben een indicatief karakter, hieraan kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend. Het gebruik van deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

Gebruik van informatie:

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl) is eigendom van Busy 4Kidz.
U mag de informatie op onze website daarom alleen voor privédoelen gebruiken, onder de voorwaarden dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van Busy 4Kidz en dat u de informatie ongewijzigd laat.
Als u de informatie op deze website wilt gebruiken voor commerciële doeleinde, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

Werking website

Busy 4Kidz  kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.