Pedagogisch beleid

Gewoon Thuis

Kinderen leren en ontwikkelen zich overal, dus ook in de kinderopvang.
Het is een belangrijke plek voor hun persoonlijke ontwikkeling.
Iedereen in de kinderopvang dus ook een gastouderbureau is verplicht om een pedagogisch beleidsplan vast te stellen.
Dit is een vereiste om opgenomen te worden in het landelijk register.
De Uitgangspunten hiervoor zijn: de ideeën van Marianne Riksen-Walraven, de eerste hoogleraar Pedagogiek voor de kinderopvang.

Bij Busy 4Kidz  brengen wij ons pedagogisch beleid over naar de Gastouders.
Kinderen hebben de ruimte bij de gastouder om zichzelf te ontwikkelen tot een eigen persoonlijkheid.

”Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid
en de laatste twee groeien waar de eerste heerst”

Hier kunt je ons pedagogisch beleidsplan inzien.
Onze pedagogische visie staat hierin beschreven, de werkwijze en het opvoedingsklimaat.
Wij verwachten dan ook dat alle gastouders die bij ons zijn aangesloten ons pedagogisch beleidsplan hanteren.
In dit plan kunt je lezen op welke wijze Busy 4Kidz in samenwerking met de gastouders, de zorg voor jouw kind invult.

Daarnaast is in elk geval beschreven hoe gastouders:

  • de emotionele veiligheid van kinderen waarborgen;
  • de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen stimuleren en volgen;
  • het besef van normen en waarden op kinderen overbrengen.

Pedagogisch beleidsplan