Gastouderopvang

Gewoon Thuis

Ons gastouderbureau heeft de expertise en diepgaande kennis van de sector waarbinnen we werken,
en het maakt het ons niet afhankelijk van derden. Waardoor onze bureaukosten betaalbaar zijn.
Uiteraard profileren wij ons met een kritische blik en een duidelijke aanpak.
Zodat de kwaliteit van ons gastouderbureau op peil blijft.

Ons gastouderbureau hanteert een vast scherp tarief per gezin.
Geen verrassingen achteraf, maar een eerlijke prijs voor onze dienstverlening.
Bij ons weet u waar u aan toe ben.


Geen verborgen kosten en wij helpen u met gratis overstappen:
Wij zijn een transparant Gastouderbureau en wij hebben geen inschrijving of wervingskosten.
Onze dienstverlening is eerlijk en overzichtelijk.
Je kan gratis en zonder zorgen naar ons overstappen en jouw opvang loopt gewoon door.

Verzekering: Helaas zit een ongeluk in een klein hoekje,
daarom heeft Gastouderbureau Busy 4Kidz een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Speciaal en geheel gratis voor alle aangesloten gastouders en opvangkinderen.
Waardoor de gastouder altijd zonder zorgen haar werk kan doen.

Goed bereikbaar:
Wij vinden dat een gastouderbureau goed bereikbaar moet zijn daarom zijn wij telefonisch bereikbaar op:
maandag t/m zaterdag van 8:00uur tot 20:00uur.

Per maand opzegbaar: Bij Busy 4Kidz kun je maandelijks opzeggen.
Wij hanteren geen boeteclausule of extra kosten.

Scholing:  Wij vinden het belangrijk dat onze gastouders zich kunnen ontwikkelen
en hun kennis op peil blijft. Gastouders kunnen bij ons altijd gratis E-learning volgen, tevens kan er gratis gebruikt worden gemaakt van ons kindvolgsysteem.

Overstappen/Werving: Indien een gastouder overstapt naar ons bureau, dan ontvangt de gastouder van ons een cadeaubon voor elk nieuw gezin dat klant bij ons word.

Eigen Contract: Wij kunnen het bemiddelingscontract in overleg aanpassen naar de wensen van de gastouder.

Voor jouw kind zoek je natuurlijk de kinderopvang die ook bij jou past.
Kinderopvang voor jouw kind, kies nu ook voor voordelige en flexibele opvang.
Daarbij zijn jouw wensen bepalend waarin de opvang moet plaatsvinden, zoals locatie en flexibiliteit.
Maar wat is de beste opvang voor een kind? Voor de een is dat een kinderdagverblijf (crèche) of buitenschoolse opvang, voor de ander is dat een gastouderopvang. Als ouder maak je een bewuste keuze.

Waarom nou gastouderopvang?

Opvang door een gastouder is een flexibele en kleinschalige vorm van kinderopvang in huiselijke sfeer, waardoor veel persoonlijke aandacht voor elk kind mogelijk is.
In deze individuele vorm van kinderopvang, kunnen ouders en gastouders zaken goed met elkaar afstemmen.

Dit geldt niet alleen voor praktische zaken als breng- en haaltijden, maar ook voor de opvoeding van het kind.
Maar ook de kosten spelen een rol, bijna altijd is gastouderopvang goedkoper.
Het scheelt soms aanzienlijk en kan wel tot honderden euro’s per maand lager zijn dan de kinderopvang.
Bekijk hieronder een overzicht wat gastouderopvang jou te bieden heeft:

 • Kleinschalig  Door het kleine aantal kinderen heeft de gastouder alle tijd om jouw kindje persoonlijke aandacht te geven.
 • Huiselijk  Net als thuis, het dagritme dat je thuis hebt met jou kind kan tijdens de opvang gewoon doorgaan.
 • Vertrouwd  Altijd een bekend en vast gezicht voor jouw kindje.
  Jouw kindje voelt zich daarom sneller vertrouwd en op zijn gemak tijdens de opvang.
 • Flexibel je spreekt met de gastouder de opvangdagen/tijden af. Ideaal als je op onregelmatig tijden moet werken of als je opvang vóór 7.00 uur ’s morgens en ná 18.00 uur ‘s avonds nodig heeft.
 • Sociaal Omdat er (meestal) meerdere kinderen zijn, kan jouw kind gezellig samen spelen en ervaring opdoen in een sociale omgang.
 • Voordelig Naast een scherpe uurprijs betaal je alleen de uren per dag, die je ook werkelijk gebruikt voor de opvang.
 • Professioneel  Alle gastouders hebben een gerichte opleiding (minimaal mbo 2), een EHBO- certificaat voor kinderen en een verklaring omtrent gedrag en zijn geregistreerd.
 • Controle  Wij controleren of de opvang verloopt volgens de afspraken, die wij samen hebben gemaakt en kijken of jouw kind het naar zijn zin heeft tijdens de opvang.
 • Vervanging:  Mocht de reguliere gastouder verhinderd zijn, dan proberen wij altijd een in overleg met jou een vervangende gastouder te regelen, zodat je niet zonder opvang komt te zitten.
 • Kinderopvangtoeslag:  Ook voor gastouderopvang heb je uiteraard recht op de bijdrage van de kinderopvangtoeslag.

Gastouder aan huis is ook mogelijk!

Een gastouder aan huis valt onder de Regeling dienstverlening aan huis. 
Voor regeling dienstverlening aan huis gelden de volgende regels:

 • De gastouder voert het werk waarvoor de vraagouder hem heeft aangenomen zelf uit;
 • De vraagouder betaalt, ten minste het wettelijk minimumloon, aan de gastouder
 • De (gast)ouder hebben beide een contract met het gastouderbureau
 • Er is sprake van een gezagsverhouding: de vraagouder geeft aan welk werk en hoe het werk gedaan moet worden;
 • De gastouder en vraagouder spreken een uurprijs af. Deze mag niet lager zijn dan het minimumloon; €9.78 per uur ex 8% vakantiegeld ( per gezin)
 • De vraagouder hoeft geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen af te dragen;
 • De vraagouder moet een vakantietoeslag van 8% betalen. Bij fulltime werkzaamheden dient de vraagouder vier weken vakantie door te betalen en anders naar evenredigheid. Bij ziekte van de gastouder moet de vraagouder het loon zes weken doorbetalen. (tenminste 70%, maar minimaal het minimumloon). Geen verplichting voor verzekering van werknemersverzekeringen, er is dus geen aanspraak op de Ziektewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Werkloosheidswet (WW). De gastouder kan zich hiervoor wel vrijwillig verzekeren, bijvoorbeeld bij het UWV.
 • De gastouder moet aangifte van de inkomsten bij de Belastingdienst doen.
 • Gastouders mogen maximaal drie dagen per week voor de vraagouder werken, ongeacht het aantal uur per dag.
 • Ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag

 

Belangrijk:
Als je meer dan 3 dagen een gastouder aan huis wilt, verandert de wetgeving en wordt je een werkgever.
Je bent dan verplicht sociale lasten af te dragen, waardoor de kosten aanzienlijk hoger kunnen zijn.

De ene week 2 dagen en de andere week 4 dagen is niet toegestaan.
Het is wel mogelijk om twee verschillende gastouders inzetten.