Kwaliteitseisen van gastouders

Gewoon Thuis

Het uit handen geven van de zorg voor kinderen is voor ouders een zaak van groot vertrouwen. Gastouderbureau Busy 4Kidz is zich daar van bewust en dat is ook de reden dat wij zorgvuldig te werk gaan bij het selecteren van gastouders.
Uiteraard zijn er kwaliteitseisen die gesteld worden door de Wet Kinderopvang en het gastouderbureau van belang bij het werven van nieuwe gastouders.

Hierbij wordt onder andere gelet op de volgende criteria:

Algemeen

 • Gastouder is in het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering
 • Gastouder heeft tevens een mede inzittenden verzekering (bij gebruik van een auto)
 • Gastouder gebruikt alleen goedgekeurde autostoeltjes
 • Gastouder is bereid om minimaal 8 uur per week per kind opvang te bieden (nader af te spreken met vraagouder )
 • Gastouder is voor langere tijd beschikbaar i.v.m. continuïteit

Persoonlijkheid

 • Gastouder heeft de minimale leeftijdsgrens van 21 jaar
 • Verklaring omtrent het gedrag ( en voor 18+ huisgenoten )
 • Gastouder beschikt over een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid
 • Gastouder bezit organisatietalent
 • Gastouder beschikt over een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel
 • Gastouder is in staat om continuïteit en stabiliteit te bieden
 • Gastouder heeft een open en flexibele instelling
 • Gastouder beheerst de Nederlandse taal goed
 • De opvangruimte van de gastouder is geheel rookvrij

Motivatie

 • Gastouder heeft een positieve houding ten opzichte van de opvang van kinderen door anderen dan eigen ouders
 • Gastouder heeft plezier in het omgaan met kinderen
 • Gastouder is gemotiveerd om als zelfstandig ondernemer een stabiele basis te vormen voor de opgevangen kinderen

Houding gastouder ten opzichte van het gastouderbureau

 • Bereidheid tot samenwerking met het gastouderbureau
 • Bereidheid tot het accepteren van advies en begeleiding van het gastouderbureau
 • Bereidheid tot het respecteren van de privacy van vraagouders
 • Bereidheid het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau te volgen
 • Bereidheid tot bijscholing
 • Bereidheid tot een bezoek van de GGD

Pedagogische kwaliteiten

 • Ervaring met kennis van de ontwikkeling van kinderen door eigen of andere kinderen en een opleiding minimaal op zijn MBO Niveau 2, Zorg en Welzijn(zie diplomalijst)
 • of een EVC-Certificaat
 • In bezit zijn van geldig certificaat Eerste Hulp Bij Kinderen (en/of bereid zijn deze cursus jaarlijks te volgen)
 • Aandacht voor en inzicht in het kind als individu
 • In staat zijn tot het inspelen op de behoefte van ieder kind

Omgevingsfactoren

 • De opvangruimte van de gastouder moet hygiënisch en kind veilig zijn, zowel binnen als buiten
 • In het huis moet voldoende ruimte zijn om in te spelen, te eten en te slapen.
 • In de nabije omgeving moet er gelegenheid zijn om buiten te kunnen spelen (speeltuin, grasveld, speelplaats )
 • Bereidheid om aanpassingen aan te brengen ( bv tuinhekje, stopcontactbeveiligers, rookmelders ) De eventuele huisdieren moeten kindvriendelijk zijn. Kinderen mogen nooit alleen gelaten worden met huisdieren