GGD en Registratie

Gewoon Thuis

Wat is het Landelijk Register Kinderopvang (en Peuterspeelzalen) LRKP?

In het LRKP staan alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen.
Het toezicht is toegewezen aan de GGD.(www.lrkp.nl)

Kinderopvangtoeslag gekoppeld aan LRKP

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet je gebruikmaken van een kinderopvangvoorziening die in het LRKP staan. De Belastingdienst controleert dit.

Gemeente verantwoordelijk voor registratie

De gemeenten zorgen voor de registratie van kinderopvangorganisaties.
Ze zijn verantwoordelijk voor de juiste informatie in het LRKP.

Ook Busy 4Kidz is natuurlijk getoetst op de wettelijke eisen.

klik hier voor onze beoordeling van de GGD:

1e  Inspectierapport Busy 4Kidz 2015
2e  Inspectierapport Busy 4Kidz 2016
3e  Inspectierapport Busy 4kidz 2016
4e Inspectierapport Busy 4Kidz 2017
5e Inspectierapport Busy 4Kidz 2018

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Op deze website vindt je de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland. Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst.

Ieder kinderopvangvoorziening (dit is een kinderdagverblijf, een organisatie voor buitenschoolse opvang, een gastouderbureau of een gastouder) in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door de ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat.