Veel gestelde vragen

Gewoon Thuis

Staat jouw vraag hier niet tussen? neem dan contact met ons op.

Wat is de definitie van een koppeling?
Een koppeling is een relatie tussen een gastouder en een vraagouder (dit kunnen dus meerdere kinderen zijn).

Wanneer moet er een nieuwe aanvraag gedaan worden voor opvanglocaties van een gastouder?
In alle gevallen. Vanaf oktober 2012 is het wettelijk verplicht om alle opvanglocaties van een gastouder te registreren in het LRKP

Moet de gastouder een aparte slaapruimte hebben?
Ja. “De voorziening voor gastouderopvang beschikt over voldoende speel- en slaapruimte voor kinderen, waaronder begrepen een voor kinderen tot de leeftijd van 1,5 jaar op het aantal kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.”

Tellen eigen kinderen mee bij het aantal op te vangen kinderen?
Ja, eigen kinderen tot 10 jaar worden meegerekend.

Tellen de kinderen van bezoek mee?
Wanneer kinderen van bezoek aanwezig zijn, dan tellen deze kinderen mee in de aanwezige kinderen. Of er nu wel of niet een andere volwassene voor deze kinderen aanwezig is telt hierin niet, door de aard van de aanwezigheid van de kinderen nemen ze deel aan het groepsproces en tellen dus mee in de groepsgrootte.

Wat houdt de kassiersfunctie van het Gastouderbureau in?
Dit betekent dat de betaling van vraagouder aan gastouder via het GOB plaatsvindt, het GOB is daar ook verantwoordelijk voor.

Mag de vraagouder rechtstreeks aan de gastouder betalen?
Nee, in de Wet kinderopvang staat dat de betaling via het gastouderbureau moet lopen.

Kunnen buitenlandse gastouders ook in het landelijk register worden opgenomen?
Ja, dat kan. Buitenlandse gastouders kunnen in het LRKP worden opgenomen als zij opvang aanbieden op het adres van een in Nederland gevestigde vraagouder. De voorziening moet immers worden aangemeld bij een Nederlandse gemeente van vestiging, waarop door een Nederlandse GGD toezicht kan worden gehouden.

Kan een bedrijfspand worden opgegeven als opvangadres van een gastouder?
Nee, dit kan niet. In de Wet kinderopvang en peuterspeelzalen is bepaald dat gastouderopvang een vorm van kinderopvang is die plaatsvindt op het woonadres van de gastouder of op het woonadres van één van de (vraag)ouders.

Moet een gastouder bij de registratie van elke extra locatie een nieuwe VOG overleggen?
Nee. De houder van het gastouderbureau hoeft bij een aanvraag van een al geregistreerde gastouder niet opnieuw de VOG’s te overleggen. Ook de VOG’s van huisgenoten van 18 jaar en ouder, die reeds eerder zijn overgelegd, hoeven niet opnieuw overgelegd te worden.

Mag een gastouder op haar eigen adres vervangen worden door een andere gastouder?
Ja, dat mag. Het is toegestaan dat een geregistreerde gastouder een andere gastouder vervangt tijdens (kortdurende) ziekte of vakantie op het adres van die andere gastouder. Wel is belangrijk dat deze gastouder door hetzelfde gastouderbureau bemiddeld wordt. Vraagouders hoeven voor een kortdurende periode niet hun toeslag te muteren naar de vervangende gastouder en LRKP-ID. Bij langdurige ziekte of zwangerschapsverlof of andere redenen waardoor de gastouder langer uit de roulatie is, moet de opvang verplaatst worden naar delocatie waar de vervangende gastouder geregistreerd staat in het geval dat de opvang plaatsvindt bij de gastouder thuis. Of bij de vraagouders thuis. Ook moeten de vraagouders dan de mutatie van opvangadres en LRKP-ID doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Kan een gastouder kinderen opvangen zonder bemiddelingsrelatie met een GOB?
Nee, dit is in het kader van de Wet kinderopvang niet mogelijk

Mag een gastouder gebruik maken van een vog die is afgegeven voor werkzaamheden bij een kinderdagverblijf?
Nee dit mag
niet.

Moeten alle huisgenoten een vog hebben?
Dat hangt af van de opvang locatie.

– Opvang op het woonadres van de gastouder: ja alle huisgenoten van 18 jaar en ouder moeten een VOG hebben.
– Opvang op het woonadres van de vraagouder: nee, in principe niet, ook niet als het de partner van de gastouder betreft die tijdens opvanguren langskomt.
Maar als de bemiddelingsmedewerker een redelijk vermoeden heeft dat de persoon die
tijdens de opvang aanwezig is niet zou voldoen aan de eisen van een VOG, dan
mag de bemiddelingsmedewerker van die persoon ook een VOG eisen.

Moet de gastouder een nieuwe VOG aanvragen wanneer deze zich aansluit bij een ander Gastouderbureau?
Nee, als het gaat om een extra bemiddelingsrelatie, dan is dat niet nodig.

Moet een gastouder die al geregistreerd is bij opvang op een extra of andere locatie een nieuwe VOG overleggen?
Nee. De houder van het gastouderbureau hoeft bij een aanvraag of mutatie van een al geregistreerde gastouder niet opnieuw de VOG’s te overleggen.
Ook de
VOG’s van huisgenoten van 18 jaar en ouder, die reeds eerder zijn overgelegd, hoeven niet opnieuw overgelegd te worden.

Hoe zit het met de VOG van opa als hij op bezoekt komt bij oma dit gastouder is op de adres van de vraagouder?
Deze opa hoeft geen VOG te overleggen. Mocht de bemiddelingsmedewerker een vermoeden hebben dat opa geen VOG zou kunnen krijgen, dan kan de bemiddelingsmedewerker er één eisen.

Mag de gastouder kinderen opvangen als de eigen kinderen onder toezicht staan of uit de ouderlijke macht zijn ontzet?
Nee, De Wet kinderopvang verbiedt gastouderopvang door personen van wie de eigen kinderen (voorlopig) onder toezicht zijn gesteld.

Aan welke deskundigheidseisen moeten gastouders voldoen?
Een gastouder moet in het bezit zijn van een geldig diploma en een geldig EHBO certificaat.

Mag een gastouder een leerling (stagiaire) begeleiden in het kader van een opleiding?
Ja, dat mag. Omdat de Wet kinderopvang verbiedt dat een gastouder personeel in dienst heeft, kan een gastouder alleen een stageplek bieden.

Mag de bemiddelingsmedewerker als toezichthouder toegang verlangen tot alle ruimtes in de woning?
Ja, dat mag. de bemiddelingsmedewerker moet die ruimtes kunnen beoordelen die van belang zijn voor de opvang. De gastouder moet daar aan meewerken.

Mag een gastouder op meerdere locaties kinderen opvangen?
Ja dat mag. Voor elke locatie moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Mag een gastouder werken op het adres van een andere gastouder?
Ja, dat mag alleen ter vervanging bij ziekte. De vervangende gastouder moet wel geregistreerd zijn in LRKP.

Mag een gastouder op het adres van de vraagouder ook kinderen van een andere vraagouder opvangen?
Ja, dat mag. Mits er op dat moment ook kinderen van de vraagouders opgevangen worden.

Mogen er op het adres van de vraagouders meerdere gastouders kinderen opvangen?
Ja, dat mag. Alleen niet op hetzelfde moment van de dag.

Moet de gehele woning altijd rookvrij zijn?
Ja, “De gehele woning waar de opvang plaatsvindt is te allen tijde rookvrij”. Dus 24 uur per dag, 7 dagen per week en in de gehele woning.
Dit geldt ook voor de woning van de vraagouder.