Gastouder Worden?

Gewoon Thuis

Ben jij al gastouder?

Wil jij gastouder worden en lijkt je het leuk om met kinderen te werken?
Zelfstandig werken? dan is het gastouderschap misschien wat voor jou.

Heb je zelf kinderen en vind je het fijn om thuis te werken?
Het gastouderschap is dan de ideale baan voor jou.
Een gastouder die bemiddelt gaat worden door Busy 4Kidz, wordt geselecteerd aan de hand van vastgestelde criteria.

Een gastouder is verantwoordelijk voor de opvang van kinderen in een gezinssituatie: aan huis; op het adres van de kinderen of op het eigen adres.
Als gastouder moet je voldoen aan eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

 

De werkwijze van ons bureau:

Intakegesprek
Na jou inschrijving neemt de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau contact met jou op. Samen met de bemiddelingsmedewerker spreekt je een intakegesprek af.
Tijdens dit intakegesprek bespreken we onder andere jou beschikbaarheid, de eisen van gastouderopvang en jou visie over een aantal pedagogische kwesties.

Kennismaken
Na dit intakegesprek kijken we of er passende aanvragen voor jou zijn.
Is dit het geval, dan bespreken we samen of jij open staat voor een kennismaking.

Heb jij interesse, dan geven wij jou de contactgegevens aan de vraagouders,
zij kunnen vervolgens contact met jou opnemen voor een vrijblijvende kennismakingsafspraak.

Koppelingsgesprek
Is er van beide kanten een positief gevoel over de kennismaking, dan plannen we een koppelingsgesprek.
Tijdens het koppelingsgesprek worden de praktische zaken rondom de opvang besproken.

We leggen een aantal belangrijke punten vast op papier, na het ondertekenen van de overeenkomst kan de opvang op de gewenste datum van start gaan.

Evaluatie op locatie
Na aanvang van de opvang plannen we een evaluatiegesprek, met jou en indien mogelijk met de ouder(s).
Tijdens dit gesprek bespreken we hoe de opvang verloopt en kunnen eventuele vragen gesteld worden.
Er vindt minimaal twee keer per jaar een evaluatie plaats.

Is jou interesse gewekt? of lijkt het jou leuk om met ons samen te werken?
Vul dan ons inschrijvingsformulier in.

Scholing & zzp worden

Wil je gastouder worden, dan moet je volgens de wet kinderopvang aan een aantal eisen voldoen.
De wet kinderopvang stelt aan elke gastouder bepaalde deskundigheidseisen.
Alleen gastouders die hierover beschikken mogen in het LRKP ingeschreven worden, zodat de gastouder haar/zijn werkzaamheden kan uitvoeren.

Diploma gastouder en EHBO

Je moet een bepaald diploma hebben om aan de slag te gaan als gastouder.
Het diploma moet op de diplomalijst gastouders staan. Het certificaat goed gastouderschap of een Ervaringscertificaat (EVC) volstaat ook, daarnaast dien je een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen in bezit te hebben.
Beschik je niet over een geldig diploma?
Je kunt dan jezelf aanmelden voor een verkorte opleidingsroute.
Voor meer informatie kun je terecht op: Rivor Diplomaroute. en Iedereen EHBO

Inschrijven bij Busy 4Kidz

Uiteraard kun je zich inschrijven bij ons gastouderbureau en wij zullen jou verder begeleiden omtrent de opvang.

VOG aanvragen voor gastouderopvang

Je hebt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig om te mogen werken als gastouder. Een VOG kun je aanvragen bij jouw gemeente. Let op: jouw huisgenoten moeten dit ook doen.
Bekijk op onze site bij documenten voor een VOG-aanvraag

Bijscholing

Gastouders kunnen zich ook laten bijscholen met bijv. het Pedagogische Component via KNGO ( kennisnetwerk gastouderopvang)
De ervaring leert dat de cursussen zeer informatief en leerzaam zijn.
Voor meer informatie kun je kijken op de website van KNGO als er meerdere aanmeldingen binnenkomen voor de bijscholing bestaat er misschien de mogelijkheid voor een collectiviteitskorting.
Meer informatie hierover kun je contact met ons opnemen.

Waarom Zzp?

Kosten kun je onder bepaalde voorwaarden aftrekken, daarvoor maakt het verschil of gezien wordt als zelfstandig ondernemer (ZZP)
De Belastingdienst bepaalt of u zelfstandig ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.
Daarvoor gelden een aantal criteria, bijvoorbeeld of je winst maakt en hoeveel tijd je aan jouw bedrijf besteedt.
Vaak hangt de beslissing af van jouw specifieke situatie.

Wanneer ben u zelfstandig ondernemer in de ogen van de Belastingdienst?
De Belastingdienst hanteert een aantal criteria. Als jij voldoet aan onderstaande kenmerken,
dan wordt je gezien als ondernemer.

 • Maak je winst? Zo ja, hoeveel?
  Als je alleen een heel kleine winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat je winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.
 • Hoe zelfstandig is jouw onderneming?
  Als anderen bepalen hoe jij jouw onderneming moet inrichten en hoe jij jouw werkzaamheden uitvoert, ontbreekt de zelfstandigheid en is er meestal geen sprake van een onderneming.
 • Beschik je over kapitaal (in de vorm van geld)?
  Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk. Je moet investeren in bijvoorbeeld reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijst erop dat je mogelijk een onderneming hebt.
 • Hoeveel tijd steek je in jouw werkzaamheden?
  Als je erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. Je moet daarentegen wel voldoende tijd aan jouw werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.
 • Wie zijn jouw opdrachtgevers?
  Je streeft ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico’s te verminderen. Wanneer je meerdere opdrachtgevers hebt, neemt jouw afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers af en neemt jouw zelfstandigheid toe.
 • Hoe maak jij jouw onderneming bekend naar buiten?
  Je bent voor jouw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet jij je voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een uithangbord of eigen briefpapier.
 • Loop je  ‘ondernemersrisico’?
  Bestaat er een kans dat jouw opdrachtgevers niet betalen? Gebruik je jouw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Ben je afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van jouw producten en diensten? Loop je ‘ondernemersrisico’, dan heb je waarschijnlijk een onderneming.
 • Ben je aansprakelijk voor de schulden van jouw onderneming?
  Als jij aansprakelijk bent voor de schulden van jouw onderneming, dan ben je mogelijk ondernemer.

Als de Belastingdienst jou als ondernemer ziet, kun je profiteren van aftrekposten.

Meer informatie kun je vinden bij de belastingdienst